Právní služby v oblasti blockchainu a kryptoměn.

Snažíme se dodržovat hodnoty svobody, soukromí, decentralizace

pozadi-grey-dark.png

ETICKÝ KODEX BLOCKCHAIN LEGAL

1.   ÚČEL A PŘEDMĚT ETICKÉHO KODEXU

1.1 Účel a předmět

Účelem a předmětem etického kodexu je vymezit a veřejně deklarovat základní hodnotová pravidla advokátní kanceláře Blockchain Legal, a to jak pro interní fungování kanceláře, tak i pro poskytování právních služeb klientům a přijímání nových klientů.

Hodnoty a pravidla uvedená v etickém kodexu zajišťují, aby doposud nepsaný etický standard Blockchain Legal byl dlouhodobě upevňován a nedocházelo k jeho porušování.

1.2 Působnost

Tato pravidla se vztahují na všechny osoby podílející se na právních službách poskytovaných Blockchain Legal, tj. zaměstnance, společníky a další úzce spolupracující osoby.

2.   HODNOTY

Advokacii děláme, protože věříme, že dokážeme přispět k ochraně a rozvoji následujících hodnot:

2.1 Svoboda

Respektujeme svobodu jedince v maximálním rozsahu při dodržování principu neagrese.

2.2   Soukromí

Každý má právo využívat technologie, které mu zaručí vlastní soukromí, včetně soukromí osobní komunikace i finančních transakcí. Nové informační technologie poskytují prostředky, jak si vlastní soukromí legitimně chránit, a to jak před soukromými subjekty, tak i před zneužitím ze strany veřejné moci.

Zároveň platí, že:

1)      Zásah do soukromí je přípustný, byl-li dán souhlas na základě transparentně stanovených pravidel, a to v rozsahu souhlasu.

2)    Zásah do soukromí je přípustný i bez souhlasu, bylo-li důvodem zásahu porušení principu neagrese osobou, o jejíž soukromí se jedná.

3)    Zveřejněná informace není soukromá.

4)    Nástroj ochrany soukromí nesmí porušovat princip neagrese.

2.3  Decentralizace

Považujeme decentralizaci společnosti za důležitý krok v jejím vývoji. Decentralizace společenských procesů (včetně vydávání soukromých kryptoměn konkurujících státním penězům) zajišťuje ochranu před zneužitím rozhodovací pravomoci centrální instituce a fungování přirozených tržních procesů. Decentralizaci vnímáme především z následujících hledisek:

Organizační decentralizace: Centralizace zvyšuje  riziko pro individuální svobodu, protože umožňuje efektivnější nástroje jejího omezení.

Tržní decentralizace: Konkurence dodavatelů je žádoucí, a to s ohledem na osvědčené tržní mechanismy.

3.   PRINCIPY, KTERÝMI SE ŘÍDÍME PŘI VÝBĚRU PROJEKTŮ

3.1   Projekty, které hledáme

Snažíme se pracovat na projektech, které rozvíjejí oblasti digitálních technologií a kryptoměn v souladu s hodnotami Blokchain Legal. Oceňujeme, když má klient dlouhodobou vizi, v rámci které svůj projekt realizuje a ze které je zřejmé úsilí o rozvoj těchto hodnot.

3.2   Neziskové projekty

Advokacii neděláme pouze pro peníze. Jsme otevření podílení se na neziskových projektech, které jsou v souladu s našimi hodnotami, a to i formou pro bono spolupráce. Základním předpokladem pro pro bono spolupráci nebo snížení odměny je naplňování hodnot Blockchain Legal touto spoluprací a současně nezisková povaha klienta nebo mimořádně tíživá finanční situace klienta.

3.3   Projekty, kterým se vyhýbáme

Před zapojením do nových projektů vždy posuzujeme, zda je daný projekt v souladu s našimi hodnotami. Neúčastníme se zejména těch:

1)     Které využívají nových technologií pro omezení svobody jednotlivců nebo jejich soukromí;

2)   Jejichž jediným nebo hlavním cílem je získat finanční prostředky na úkor zákazníků nebo třetích osob.

3.4   Nepracujeme pro stát

Obchodně nespolupracujeme se státem v jakékoliv oblasti. Neúčastníme se řízení na veřejné zakázky.

4.   SLUŽBY PRO KLIENTA

4.1   Přidaná hodnota

Snažíme se na řešení problémů dívat očima klienta. Nechceme dělat práci pro práci. Každý náš výstup má mít skutečnou přidanou hodnotu pro klienta.

4.2   Odpovědnost

Je nám cizí poskytnutí právní rady, v jejímž závěru je rozsáhlý výčet vyloučení odpovědnosti nebo výčet jiných možných právních závěrů. Nikdo nemá křišťálovou kouli a jsme si vědomi, že zejména v oblasti nových digitálních technologií a kryptoměn je řada nejasností. I přesto se však vždy snažíme vyjádřit jednoznačný názor opřený o odpovídající argumentaci. Pokud takový výstup nejsme schopni poskytnout, řekneme to na rovinu.

4.3   Za hranice právního poradenství

Snažíme se klientovi poskytnout nejen právní poradenství, ale i obecný názor a zpětnou vazbu na jeho projekt. Orientujeme se v kryptoměnové komunitě a propojujeme své klienty s dalšími osobami i v jiných oblastech.

Vždy se snažíme porozumět obchodní a technické stránce projektu a zohlednit je v rámci právního poradenství.